Skriveavdelingen
Vi skriver for deg som har et budskap

 

  Om Skriveavdelingen

  Våre tjenester

  Referanser

  Kontakt oss

  Hjem


  Arbeidsgledens siste
  Arkiv


Kan humankapitalen måles og kan den styres?

Humankapitalen tilhører de usynlige eller immaterielle verdiene i en virksomhet. Det som på engelsk kalles intangible assets. Disse kan identifiseres som noe uavhengig, noe i seg selv og uten fysisk substans. Ledere så vel som regnskapsfolk har problemer med å vite hvordan man skal regnskapsføre slike verdier. Humankapital er ikke et nytt begrep, men det har endret betydning. Ordet gjenspeiler forsøk på å tallfeste verdier og begreper som vi tradisjonelt ikke har satt tall på.

Les artikkelen her PDF fil

  Skriveavdelingen er en del av
  Arbeidsgleden Inger Elisabeth Børsting
  Org nr 989 872 249

Kj°rbokollen 30, 1337 Sandvika
Tlf 913 66 143, Fax 67 56 95 54
ieb@arbeidsgleden.no